אזרח זר ששוהה בישראל ללא אשרה או עם אשרה שתוקפה פג, משרדינו מסייע תוך 24 שעות להכשיר את עמדתו של אזרח הזר ולמנוע את גירושו מישראל

אזרח זר ששוהה בישראל ללא אשרה או עם אשרה שתוקפה פג, משרדינו מסייע תוך 24 שעות להכשיר את עמדתו של אזרח הזר ולמנוע את גירושו מישראל

קבלת אשרת כניסה לישראל של תיירים, אנשי ציבור, מומחים זרים, בני משפחה או מכרים של אזרחים ישראלים

מסורבי כניסה לישראל

משרד מתמחה בהיקף רחב של תחומים הנוגעים להסדרת מעמד בישראל קבלת אשרת כניסה לישראל של תיירים, אנשי ציבור, מומחים זרים, בני משפחה או מכרים של אזרחים ישראלים שביקשו להיכנס לישראל למטרות שונות

לבקר הגבולות בנתב"ג או/ו לשגריר ישראלי סמכויות רחבות לסרב כניסה לישראל. אזרחים זרים אשר בקשתם לאשרת כניסה נדחתה בשגרירות ישראלית, עוד בשהותם בארץ מוצאם או זרים אשר הגיעו לנתב"ג ובקר הגבולות סירב להכניסם, נותרים חסרי אונים ומוצאים עצמם במאבק ממושך מול הרשויות

מדינת ישראל מוסמכת למנוע כניסה של אזרחים זרים שמעוניינים להגיע לישראל לביקור או טיול, הסירוב יכול להתבצע כבר כשהבקשה מוגשת במדינת המוצא או כאשר האזרח הזר מגיע לישראל ומעוכב בנתב"ג ע"י פקידי רשות האוכלוסין וההגירה- ומושם במתקן כליאה- במעצר מנהלי עד למועד הטיסה שנקבע לו וגירושו מישראל

יודגש, בהקשר זה כי לתושב זר אין זכות קנויה אוטומטית להיכנס לישראל והמדינה יכולה למנוע את כניסתו לישראל

מסורבי כניסה על ידי משרד הפנים

פקידי משרד הפנים יכולים למנוע מאזרח זר כניסה לישראל בשל מגוון סיבות

בשל העובדה שהאזרח הזר ביקר בעברו בישראל אך לא יצא ממנה במועד או אם האזרח הזר ביקר במדינות עוינות לישראל, חשש לביטחון המדינה או הציבור, עבר פלילי, מניעה ביטחונית , אלימות, חשש להשתקעות או חשש שמדובר בכניסה לצורך עבודה בישראל וכו

מדובר ברשימה פתוחה ולא ממצה ולבקר הגבולות סמכות רחבה ביותר לסרב בכניסה לישראל

החלטת סירוב כניסה לישראל ניתנת לערעור בפני ערכאה משפטית, ויש חשיבות רבה להיעזר בעורך דין שיטפל בעניין המשפטי בכדי למנוע את הגירוש מישראל

מסורבי כניסה בנתב"ג או/ו בשגרירות ישראלית

ככל שמדובר במסורב כניסה בנתב"ג עו"ד המלווה ייפגש עם מסורב הכניסה אשר מוחזק במתקן כליאה, עורך הדין יצור קשר מידי עם בקר הגבולות לצורך קבלת מידע בדבר עילת הסירוב, וכמו כן, יעצור ו/או יעכב את גירושו של מבקש הכניסה עד לקבלת החלטה סופית בערעור

הכנת הזמנות

שונה המצב כשסירוב הכניסה לישראל ניתן בשגרירות ישראל, משרדינו מסייע בהכנת הזמנה מסודרת לישראל, וככל הנדרש, תיבחן אפשרות עתידית להגשת ערר לבית הדין

כל האמור לעיל נכון גם לאזרחים זרים שהגיעה ממדינות אשר פטורות מאשרת כניסה לישראל או שהסירוב התקבל טרם ההגעה לישראל

משרדינו מסייע בהכנת הזמנות לישראלים ואזרחים זרים אשר מבקשים להיכנס לישראל

למשרד פתרונות יצירתיים הנוגעים בכל ההיבטים הרלוונטיים והנלווים של מבקשי כניסה. מומחיות המשרד בתחומי הסדרת מעמד בישראל , אשרות והגירה מבליט אותנו בנוף המשפטי והופך את משרדינו לנותן השירותים הנבחר בתחום

משרדנו מחויב למתן שירות מקיף ואיכותי בסטנדרטים הגבוהים ביותר