פוליסות ביטוח

משרד A.I מעניק שירותי ליווי הן לחברות והן ליחידים בארץ ובחו"לאנו מלווים את לקוחות המשרד ומעניק שירותי תכנון משפטי בניהול מול חברות הביטוח בשל אובדן כושר עבודה, נזק רכוש, נזק לגוף, פוליסות ביטוח פרטיות ועוד.

יש לזכור כי סוכני הביטוח מקבלים תשלום מחברות הביטוח רק בשלב של כריתת חוזה הביטוח, אין מי שיתגמל אותם עבור טיפול בתביעות ביטוח, ולכן אין לצפות מהם לעבודה נאמנה ומאומצת עבורכם בשלב הזה. כאשר חברות הביטוח מתנערות מהכיסוי הביטוחי שלא כדין תוך תקווה שהמבוטח יוותר על זכויותיו או יתפשר על חלק מהסכום המגיע לו. אנו ממליצים כי בכל מקרה בו נדחתה או הופסקה תביעתכם ע"י חברת הביטוח יש לפנות ולקבל ייעוץ מעורך דין המתמחה בתביעות ביטוח.

אודות התנהלות מקצועית מתאפשרת עמידת בתנאי הפוליסה ומימוש זכויות בפרק זמן מצומצם ביותר והבאת לסיום סחבת משפטית בקבלת פיצוי עוד בשלב ראשוני.

משרדינו מוצא פתרונות יצירתיים המתאימים לפרופיל של הלקוח בשים לב לשיקולי כדאיות עבור לקוחותינו ומחויב למתן שירות מקיף והאיכותי בסטנדרטים הגבוהים ביותר.