עבודה

אחד מהתחומי ליבה המרכזיים של המשרד A.I הינו דיני עבודה, משרדינו מעניק לווי אישי לחברות, מעסיקים, ועובדים בכל הנוגע ליחסי עבודה ותאונות עבודה

דיני עבודה שונים מכלל הליכים משפטיים בכך שלרוב מדובר בחוקים שמעמידים סל זכויות בסיסי מכוח חוקי מגן, והסכמה או אי הסכמה של מי מהצדדים לא מעלה ולא מורידה ואינה ברת משמעות בבית דין לעבודה. חקיקת המגן נועדה להגן על זכויותיהם של העובדים ולקבוע רף בסיסי של תנאי עבודה אשר במרבית המקרים אינו ניתן לוויתור גם לא בהסכמת העובד, קרי זכויות מינימלית. הסכמים שנחתמים בין התארגנות עובדים למעבידים יכולים רק להיטיב עם העובד ולא לגרוע מהזכויות המוגדרות בחוק.

כמו כן משרדינו מיצג בכל היבטים של תאונות עבודה והתנהלות מול חברות ביטוח, קרנות פנסיה, ביטוח לאמי ומעסיקים שהתרשלו.

בכל הקשור לתאונות עבודה חשוב לדעת, כי קיימים כללים ברורים אשר מנחים את הנפגע בקרות התאונה. לכן, קיימת חשיבות רבה לפנייה מוקדמת ככל שאפר לקבלת יעוץ משפטי

עשיית הדבר הנכון לאחר אירוע התאונה, תחסוך לנפגע סרבול בניהול ההליך, הן מול הביטוח הלאומי והן מול חברות ביטוח.

כאשר נפגעים בתאונת עבודה, יש למצות את ההליך מול הגורם המבטח בעבודה ומול הביטוח הלאומי משרדינו ימקסם את הפיצוי המגיע יש להדגיש, כי זכותו של הנפגע לתבוע את המעסיק או/ו חברת הביטוח של המעסיק ככל שקיימת רשלנות מצד המעסיק אשר גרמה לתאונה,

כמו כן אם קיימים לנפגע, ביטוחים פרטיים דרכם ניתן לקבל פיצוי נוסף. ניסיון מלמד לקוחות מיוצגים ע"י עו"ד הגדילו משמעותית את סיכוייהם לקבלת כל הכספים המגיעים להם.

למשרדינו מגוון רחב של פתרונות יצירתיים הנוגעים בכל ההיבטים הרלוונטיים של דיני עבודה, ותאונות עבודה בנוסף נהנים לקוחות המשרדמייעוץ משפטי צמוד בתחומים משלימים נוספים כגון הפרשות פנסיה, זכויות סוציאליות, חוזה עבודה, ניהול משא ומתן ויישוב סכסוכים טרם הגשת תביעה ועוד. משרדינו מחויב למתן שירות מקיף והאיכותי בסטנדרטים הגבוהים ביותר.