חוזים

משרד A.I מעניק ייעוץ, וטיפול בקשת רחבה של תחומים הנוגעים לדיני החוזים, הן לחברות והן ליחידים בארץ ובחו"ל.

חוזה שנכרת לא תמיד מבטא גמירות דעת של מי מהצדדים, כאשר החוזה לא משקף את מלא הדרישות או נהפוך הוא תנאי החוזה מקפחים ופוגעניים על כן משרדינו מציע פתרונות יצירתיים שתאפשרנה לעמוד על אינטרסים של לקוחותינו, בשים לב לשיקולי כדאיות.

משרדינו עורך חוזים לקראת עסקאות ממגוון רחב של תחומים, בנוסף נהנים לקוחות המשרד מייעוץ משפטי צמוד בתחומים משלימים נוספים שנובעים במישרין או בעקיפין מכריתת החוזה.

משרדינו מחויב למתן שירות מקיף והאיכותי בסטנדרטים הגבוהים ביותר