מקרים הומניטריים

משרד A.I מעניק ייעוץ, תכנון וטיפול בקשת רחבה של תחומים הנוגעים להסדרת מעמד ואזרחות בישראל כולל מעמד מטעמים הומניטריים

למשרדינו פתרונות יצירתיים שנועדו לאזרחים זרים שרוצים לקבל מעמד ארוך טווח בישראל ואף תושבות קבע בנסיבות מסוימות. בקשה הומניטרית הינה בקשה פתוחה כגון: מצב רפואי קשה, סכנה לחיים, אי-הפרדה של תא המשפחתי ונסיבות חריגות אחרות.

הסדרת אשרה הומניטרית להורי זר של קטינים אזרחי ישראלי

הסדרת מעמד/מתן אשרה להורה קשיש זר של אזרח ישראלי

הסדרת אשרה הומניטרית לזרים שהתאלמנו ו/או התגרשו מאזרחי ישראל

הסדרת אשרה הומניטרית לזרים לפי נוהל הורה חייל

הסדרת אשרה לזרים לצורך איחוד משפחה

הסדרת אשרה הומניטרית לזרים לצורך קבלת טיפול רפואי בישראל

החלטת משרד הפנים אינה ערכאה סופים ודלתו של בית הדין פתוחה בפני המבקש למשרדינו מגוון רחב של פתרונות יצירתיים הנוגעים בכל

ההיבטים הרלוונטיים של הסדרת מעמד בישראל, בנוסף נהנים לקוחות המשרד מייעוץ משפטי בתחומים משלימים הנוגעים לעניין. משרדינו מחויב למתן שירות מקיף והאיכותי בסטנדרטים הגבוהים ביותר


לתשומת לבכם: כשמדובר בלקוח השוהה בישראל שלא כדין או אשרתו פגה, יש לפנות בבקשה לקבל תוך 24 - 48 שעות אישור שהיה זמני המונע גירושו של המבקש מישראל, אישור זמני זה ניתן עד לסיום הטיפול בבקשה העיקרית